Garantie

Home / Garantie

Elk artikel van WANTED FASHION voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Mocht onverhoopt bij normaal gebruik het artikel gebreken vertonen, dan wordt deze door WANTED FASHION kosteloos hersteld.

Garantie voorwaarden:

· Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de klant;

· Indien een klacht gegrond is, beslist WANTED FASHION of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd;

· Een artikel dat voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon en droog zijn.

· Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:
o beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
o normale gebruiksslijtage;
o schade die is aangebracht door natuur, mens of dier.

X